Disclaimer

Algemeen (Disclaimer)
Gulden Belofte Sailing Adventures spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.personeelsuitje-zeilen.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Gulden Belofte Sailing Adventures fte geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kanGulden Belofte Sailing Adventuresgeen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Gulden Belofte Sailing Adventures garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gelinkte internetsites
Gulden Belofte Sailing Adventures draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet datpersoneelsuitje-zeilen.nl de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Gulden Belofte Sailing Adventures aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. personeelsuitje-zeilen.nl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Handelsmerken en logo’s
Het eigendom van handelsmerken, servicemerken en logo’s die op deze site en/of op enige andere website van Gulden Belofte Sailing Adventures voorkomen, berust bij Gulden Belofte Sailing Adventures l. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van personeelsuitje-zeilen.nl